เพศ:
ผู้หญิง 
อายุ:
48
ที่ตั้ง:
Voronezh, Voronež, Russia
ภาษาอะไรจะพูด:
Русский
การปรากฏ
ประเภทของร่างกาย:
ใหญ่ 
ตา:
สีน้ำตาล 
ผม:
น้ำตาลเข้ม 
เชื้อชาติ:
ขาว / ฝรั่ง 
วิถีชีวิต
ที่สูบบุหรี่:
ใช่ 
สถานการณ์ที่อยู่อาศัย:
คนเดียว 
บ้านและครอบครัว
สถานภาพการสมรส:
หย่าร้าง 
มีเด็ก:
ใช่ 
ต้องการ (เพิ่มเติม) เด็ก:
ไม่ 
ชีวิตอาชีพ
การศึกษา:
วิทยาลัย 
ส่วนบุคคล
ศาสนา:
ศาสนาคริสต์ 
ความสนใจ:
การปรุงอาหาร, อาหารและเครื่องดื่ม, ฟังเพลง, ภาพยนตร์, การท่องเที่ยว 


กิจกรรมล่าสุด
Ludmila
Ludmila อัปโหลดภาพโปรไฟล์ใหม่:
Ludmila