เพศ:
ผู้ชาย 
อายุ:
33
ที่ตั้ง:
Dubai, Dubai, United Arab Emirates
ภาษาอะไรจะพูด:
English
การปรากฏ
ประเภทของร่างกาย:
พอดี 
ความสูง:
182
ตา:
สีดำ 
ผม:
สีดำ 
เชื้อชาติ:
เอเชีย 
วิถีชีวิต
ที่สูบบุหรี่:
ไม่ 
กำลังดื่ม:
ใช่ 
สถานการณ์ที่อยู่อาศัย:
คนเดียว 
บ้านและครอบครัว
สถานภาพการสมรส:
เดี่ยว / ไม่เคยแต่งงาน 
มีเด็ก:
ไม่ 
ต้องการ (เพิ่มเติม) เด็ก:
ใช่ 
ชีวิตอาชีพ
การศึกษา:
มัธยม 
สถานะการจ้างงาน:
เต็มเวลา 
อาชีพ:
อื่น ๆ 
ส่วนบุคคล
ศาสนา:
ศาสนาคริสต์ 
ในคำพูดของตัวเอง:

Just a simple and easy going young manกิจกรรมล่าสุด
John
John อัปโหลดภาพโปรไฟล์ใหม่:
John