เพศ:
ผู้ชาย 
อายุ:
24
ที่ตั้ง:
Aramon, Languedoc-Roussillon, France
ภาษาอะไรจะพูด:
Español, francés
การปรากฏ
ประเภทของร่างกาย:
เฉลี่ย 
วิถีชีวิต
สถานการณ์ที่อยู่อาศัย:
คนเดียว 
บ้านและครอบครัว
สถานภาพการสมรส:
แยกออกจากกัน 
มีเด็ก:
ใช่ 
ชีวิตอาชีพ
สถานะการจ้างงาน:
เต็มเวลา 
ส่วนบุคคล
ศาสนา:
ศาสนาคริสต์ 
ความสนใจ:
การปรุงอาหาร, ครอบครัว, สุขภาพ / ฟิตเนส, ภาพยนตร์, เล่นดนตรี, การอ่าน, ศาสนา 


กิจกรรมล่าสุด
Fred
Fred อัปโหลดภาพโปรไฟล์ใหม่:
Fred