เพศ:
ผู้ชาย 
อายุ:
24
ที่ตั้ง:
Conakry, Conakry, Guinea
ภาษาอะไรจะพูด:
Français anglais
การปรากฏ
ประเภทของร่างกาย:
เฉลี่ย 
ตา:
สีดำ 
ผม:
สีดำ 
เชื้อชาติ:
อื่น ๆ 
วิถีชีวิต
กำลังดื่ม:
เป็นครั้งคราว 
สถานการณ์ที่อยู่อาศัย:
กับผู้ปกครอง 
บ้านและครอบครัว
สถานภาพการสมรส:
เดี่ยว / ไม่เคยแต่งงาน 
มีเด็ก:
ไม่ 
ชีวิตอาชีพ
การศึกษา:
มหาวิทยาลัย 
อาชีพ:
ศิลปะ / ดนตรี / นักเขียน 


กิจกรรมล่าสุด
Diallo
Diallo อัปโหลดภาพโปรไฟล์ใหม่:
Diallo