ข่าว

เพิ่มฟังก์ชั่นของของขวัญเสมือนจริง

เพิ่มฟังก์ชั่นของของขวัญเสมือนจริง

เพิ่มฟังก์ชั่นของของขวัญเสมือนจริง ตอนนี้คุณสามารถให้ผู้ใช้ของเว็บไซต์ของขวัญเสมือนจริงสำหรับฟรี ขณะนี้อยู่ในฐานข้อมูลของเราไม่ได้เป็นจำนวนมากของของขวัญเสมือนเราพยายามที่จะทำให้มันมากขึ้นของพวกเขาในอนาคต
Added translation of the site into several new languages

Added translation of the site into several new languages

Hello, Our site is translated into several new languages. Currently, the site is available in English, German, French, Spanish, Hungarian, Dutch, Polish, Italian, Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Portuguese, Russian, Greek, Turkish, Arabic, Thai, Japanese and Chinese. Change the language of the site can be in the settings page. If you notice discrepancies or errors in the translation, please report it via the feedback form.