Νέα

Προστέθηκε η λειτουργία της εικονικής δώρα

Προστέθηκε η λειτουργία της εικονικής δώρα

Προστέθηκε η λειτουργία των εικονικών δώρων. Τώρα μπορείτε να δώσετε στους χρήστες του τόπου εικονικά δώρα δωρεάν. Αυτή τη στιγμή στη βάση δεδομένων μας δεν είναι πολλά εικονικά δώρα, προσπαθούμε να κάνουμε ότι περισσότεροι από αυτούς στο μέλλον.
Added translation of the site into several new languages

Added translation of the site into several new languages

Hello, Our site is translated into several new languages. Currently, the site is available in English, German, French, Spanish, Hungarian, Dutch, Polish, Italian, Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Portuguese, Russian, Bulgarian, Serbian, Romanian, Ukrainian, Slovak, Hrvatski, Finnish, Greek, Turkish, Indonesia, Arabic, Thai, Japanese and Chinese. Change the language of the site can be in the settings page. If you notice discrepancies or errors in the translation, please report it via the feedba…