Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την προστασία των δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας itDatingSite.com
1. Εισαγωγή και γενικές διατάξεις
• 1.1. Με σκοπό την επιβολή και την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, соблюдений τα δικαιώματα των Χρηστών του Site η διεύθυνση της ιστοσελίδας ("Διοίκηση") ανέπτυξε και εισήγαγε στην δράση με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Υπηρεσίας itDatingSite.com (εφεξής "Πολιτική απορρήτου").
• 1.2. Η διοίκηση δηλώνει ότι το λογισμικό της νομιμότητας και της δικαιοσύνης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Υπηρεσίας, την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των διαδικασιών επεξεργασίας τους είναι μερικά από τα πιο σημαντικά καθήκοντα, εξασφαλίζοντας παράλληλα πρόσβαση στην Υπηρεσία.
• 1.3. Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που σχεδιάστηκε και γίνεται με βάση τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επιτρέπει την επίτευξη των στόχων επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Υπηρεσίας.
2. Όροι και ορισμοί
• 2.1. Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση από τη Διοίκηση ή τους υπεύθυνους τους πρόσωπα που έχουν λάβει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, η απαίτηση δεν πρέπει να τους εμποδίσει την εξάπλωση χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου ή άλλη νόμιμη βάση.
• 2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων – κάθε πράξη (λειτουργία) ή το σύνολο των ενεργειών (πράξεων) που πραγματοποιήθηκαν με τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων συλλογή, καταγραφή, систематизацию, συσσώρευση, αποθήκευση, ενημέρωση (ενημέρωση, τροποποίηση), εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση (διανομή, παροχή, την πρόσβαση), η αποπροσωποποίηση, το κλείδωμα, η διαγραφή, η καταστροφή των προσωπικών δεδομένων.
• 2.3. Διοίκηση – οι διαχειριστές της ιστοσελίδας itDatingSite.com.
• 2.4. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με άμεσα ή έμμεσα ένα συγκεκριμένο ή определяемому φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων), το οποίο είναι, ή, σε προβλέπονται από τη νομοθεσία και του παρόντος κανονισμού περιπτώσεις, являвшемуся από το Χρήστη της Υπηρεσίας, που υποβάλλεται σε επεξεργασία από τη Διοίκηση για τους σκοπούς που καθορίζονται παρόντος κανονισμού.
• 2.5. Ο χρήστης της Υπηρεσίας – φυσικό πρόσωπο, είναι το πρόσωπο της συμφωνίας με τη Διοίκηση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση της Υπηρεσίας μέσω Internet-site itDatingSite.com και με τη βοήθεια των κινητών εφαρμογών, εφαρμογές σε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προβλέπονται όροι χρήσης.
• 2.6. Όροι και προϋποθέσεις είναι μια σύμβαση, заключаемый μεταξύ της Διοίκησης και του Χρήστη σχετικά με τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας. Οι όροι της συμφωνίας είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://itdatingsite.com/legal/privacy.
• 2.7. Εργαλεία – σε απευθείας σύνδεση πόρος που αντιπροσωπεύει ένα σύνολο πληροφοριών και προγραμμάτων ηλεκτρονικών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ, που περιέχονται στο πρόγραμμα-σύστημα υλικού, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://itdatingsite.com.
3. Σύνθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από τη Διοίκηση
• 3.1. Η σύνθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από τη Διοίκηση, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες της Υπηρεσίας: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πόλη διαμονής, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία, άλλες πληροφορίες, που οι Χρήστες της Υπηρεσίας εθελοντικά και σε ένα συγκεκριμένο όγκο τους αναφέρουν για τον εαυτό του ή να κάνει προσιτό για την Επεξεργασία (διεύθυνση IP, πληροφορίες από τα cookies, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη της Υπηρεσίας ή τον άλλο πρόγραμμα, με τη βοήθεια του οποίου γίνεται η πρόσβαση στην Υπηρεσία, το χρόνο πρόσβασης, τη διεύθυνση της σελίδας που ζητήθηκε) κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, αν την επεξεργασία, δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όταν το κάνετε αυτό, ο Χρήστης της Υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ορίσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείται από τους συσκευές για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία που ελαχιστοποιούν τη μετάδοση της Διοίκησης των προσωπικών δεδομένων για τον εαυτό σας (για παράδειγμα, να απενεργοποιήσετε τα cookies), με την προϋπόθεση της τήρησης της παρούσας Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• 3.2. Η διοίκηση συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης στην Υπηρεσία και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους χρήσης.
4. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
• 4.1. Η διοίκηση πραγματοποιεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς:
• 4.1.1. παροχή υπηρεσιών για την παροχή πρόσβασης στην Υπηρεσία και τη δυνατότητα της χρήσης από τους Χρήστες της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του Χρήστη της Υπηρεσίας, η παροχή των υπηρεσιών πληροφοριών, таргетировании διαφημιστικών υλικών, τη βελτίωση των Υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών;
• 4.1.2. συμπεράσματα με τους Χρήστες των Υπηρεσιών άλλες συναλλαγές, δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και την πραγματοποίηση δράσεων, με στόχο και/ή σχετίζονται με την εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών,
• 4.1.3. συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
5. Η σειρά επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
• 5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• 5.1.1. η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεση του Χρήστη της Υπηρεσίας για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων;
• 5.1.2. η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, το πρόσωπο που είναι Χρήστης της Υπηρεσίας;
• 5.1.3. πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, την πρόσβαση απεριόριστο κύκλο των προσώπων στα οποία πρέπει να παρέχονται από το Χρήστη της Υπηρεσίας είτε μετά από αίτησή του;
• 5.1.4. σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
• 5.2. Η διοίκηση του παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο με την προηγούμενη παροχή από το Χρήστη της Υπηρεσίας εθελοντικής και συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• 5.3. Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργούν με καλή πίστη, με καλή πίστη Χρήστη της Υπηρεσίας προϋποθέτει σε ισχύ νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο χρήστης της Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει μόνο ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό σας. Ο χρήστης της Υπηρεσίας φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα, την επικαιρότητα και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας των τους τις πληροφορίες και τον κίνδυνο της με τις πράξεις των δικαιωμάτων τρίτων.
• 5.4. Ο χρήστης της Υπηρεσίας συμφωνεί ότι η Διοίκηση μπορεί να στοχεύσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη της Υπηρεσίας που δώσατε κατά την εγγραφή, πληροφορίες, οικονομικές, συστηματική και άλλες ειδοποιήσεις.
• 5.5. Ο χρήστης της Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την αυτο-κατάργηση του λογαριασμού (λογαριασμού) στην Υπηρεσία και τη διακοπή της χρήσης της Υπηρεσίας.
• 5.6. Σε περίπτωση ανάκλησης από τον Χρήστη της Υπηρεσίας συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και καταστρέφει τους σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της Διοίκησης του αντίστοιχου ανάκλησης, σε σειρά και σε συνθήκες που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τους όρους χρήσης.
6. Τα Δικαιώματα Των Χρηστών Των Υπηρεσιών
• 6.1. Οι χρήστες της Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα:
• 6.1.1. στο ελεύθερο και να χορηγούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα καλά και τα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας?
• 6.1.2. για πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα επεξεργάζεται, παρέχονται σε όγκο και καλά, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας?
• 6.1.3. να απαιτήσει την εξαίρεση και/ή διόρθωση των ψευδών και ελλιπείς προσωπικών δεδομένων, καθώς και δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης της Υπηρεσίας ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην αντίστοιχη α. π. και την επεξεργασία που πραγματοποιεί η Διοίκηση, είναι ελλιπής, παρωχημένες, αυθεντικοί, παράνομα δόθηκαν ή δεν είναι απαραίτητες για να δηλώσει το σκοπό επεξεργασίας;
7. Λογισμικό για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
• 7.1. Η κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Υπηρεσίας από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, αλλαγή, την παρεμπόδιση της πρόσβασης και άλλων παράνομων ενεργειών σε σχέση με των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Υπηρεσίας.
8. Τελικές διατάξεις
• 8.1. Αυτή η Πολιτική απορρήτου αποτελεί δημόσιο έγγραφο, декларирующим εννοιολογικές βασικές αρχές λειτουργίας της Διοίκησης κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Υπηρεσίας.
• 8.2. Η διοίκηση έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Η νέα έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα τεθεί σε ισχύ μετά την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://itdatingsite.com/legal/privacy, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη Διοίκηση. Τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι πάντα διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση http://itdatingsite.com/legal/privacy.
• 8.3. Η διοίκηση ενημερώνει τους Χρήστες της Υπηρεσίας, ότι η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για την Υπηρεσία. Η διοίκηση δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για την χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους, στις οποίες ο Χρήστης μπορεί κατά την κρίση και τον κίνδυνο να ακολουθήσετε τους συνδέσμους που περιέχονται μέσω της Υπηρεσίας άλλους Χρήστες της Υπηρεσίας.
• 8.4. Για τη σχέση μεταξύ των Χρηστών της Υπηρεσίας και τη Διοίκηση που προκύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, υλοποιηθεί το δικαίωμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
• 8.5. Στις περιπτώσεις αυτές, η, όταν η Διοίκηση για παροχές εξοικείωση των Χρηστών με τους όρους της παρούσας Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχει την μετάφραση σε άλλη γλώσσα, έκδοση της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων στη ρωσική γλώσσα θα έχουν προνομιακή τιμή, και η σχέση μεταξύ του Χρήστη και η Διοίκηση θα πρέπει να διέπεται από την έκδοση της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων στη ρωσική γλώσσα.